Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hòa

Yen Sao KH

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Chế biến các sản phẩm từ yến sào. Gia công, chế biến hàng nông sản, thủy sản các loại. Sản xuất chế biến thực phẩm....

Địa Chỉ: 248 Thống Nhất, Phường Phương Sơn, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện Thọai: (0258) 3822472

Fax: (0258).3829267

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.