Công ty Dầu Ăn GOLDEN HOPE Nhà Bè

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Sản xuất kinh doanh dầu ăn & shortening nhãn hiệu MARVELA

Địa Chỉ: Phường Phú Thuận, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thọai: 083.8733005

Fax: (84.8) 8733597

Email: