Công ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản An Giang

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Sản xuất, chế biến và mua bán thủy, hải sản đông lạnh, thực phẩm

Mua vật tư nguyên liệu , hóa chất phục vụ cho sản xuất (không mang tính độc hại)

Sản xuất và mua bán thuốc thú y, thủy sản

Lắp đặt hệ thống làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung tâm...

Địa Chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện Thọai: 84.76) 3852368

Fax: (84.76) 3852 202

Email: