data macau toto macau
slot maniahttps://mpo-slot.pa-ruteng.go.id/ Công ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau - Liên hệ

Văn phòng chính

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Địa chỉ: 70 - 72 Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau - Việt Nam

Điện thoại: 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logotncm2

Tổng giám đốc

Nguyễn HỮU LONG

Mobile:              Email:

logotncm2

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán & Tin Học

Phù Chí Anh

Mobile:              Email:

logotncm2Phó Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng Phòng Kinh Doanh

TRẦN THỊ TRÚC LINH

Mobile:              Email:

 

logotncm2

Phó Tổng Giám Đốc

NGUYỄN HOÀNG HÀ MY

Mobile:              Email:  

 

 


Phòng Hành Chính Nhân sự

Mobile:              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Kinh Doanh

Mobile:              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Tài Chính Kế Toán & Tin Học

Mobile:              Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Gửi thông tin liên hệ TNCM
Gửi thông tin tới email của bạn