Đầu năm 2019 giá gas tăng 4.000 đồng/bình 12 kg

Do giá premium (gồm cước phí vận chuyển, bảo hiểm ...) thế giới tăng 20 USD/tấn nên các công ty điều chỉnh tăng giá.

 Gia gas 2019

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM - Saigon Petro cho biết từ ngày 1-1-2019, giá bán gas Saigon Petro tăng 4.000 đồng bình 12 kg. Theo đó giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 320.000 đồng/bình 12 kg.

Tương tự, Công ty Gas Pacific Petro , City Gas, ELF Gas cũng tăng 4.000 đồng bình 12 kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá 317.000 đồng/bình 12 kg.

Chia s lý do đu năm giá gas tăng, các công ty cho biết dù giá gas thế gii tháng 1-2019 công b  là 425 USD/tn, gim 5 USD/tn so vi tháng trước nhưng do giá premium thế gii tăng 20 USD/tn (premium gm cước phí vn chuyn , bo him …) nên tính chung hai yếu t, giá gas tháng 1 tăng 15 USD/tn. T lý do này, các công ty đng lot điu chnh giá tăng tương ng.

Theo cafef.vn