Phạt tiền đến 120 triệu đồng nếu điều chỉnh giá xăng dầu không đúng trình tự

Đây là một trong những mức phạt được qui định tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

1phat tien

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa kí ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Cụ thể, Nghị định qui định phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Đồng thời, phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu qui định.

Phạt tiền từ 100 - 120 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng qui định về trình tự điều chỉnh giá hoặc không thực hiện đúng qui định về thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Đối với hành vi vi phạm qui định về đăng kí hệ thống phân phối xăng dầu và mua, bán xăng dầu theo hệ thống phân phối, Nghị định qui định phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với tổng đại lí kinh doanh xăng dầu, đại lí bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Phạt tiền từ 60 -100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như thương nhân phân phối xăng dầu có hành vi mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp mua xăng dầu từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu khác và bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Thương nhân đầu mối có hành vi bán xăng dầu cho đối tượng ngoài hệ thống phân phối của thương nhân, trừ trường hợp bán cho thương nhân đầu mối khác, thương nhân phân phối xăng dầu, đơn vị trực tiếp sản xuất bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Còn đối với hành vi vi phạm qui định về quản lí kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới, Nghị định qui định phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm dưới 10 triệu đồng: vận chuyển xăng dầu vào khu vực biên giới không đúng qui định; buôn bán, trao đổi, sang mạn xăng dầu trên biển với tàu thuyền, phương tiện của nước ngoài.

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới có một trong các hành vi vi phạm như không thực hiện đúng qui định về thời gian bán xăng dầu tại khu vực biên giới; không thực hiện đúng qui định về phương thức, định mức bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nước ngoài.

Ngoài ra sẽ phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng qui định về cung ứng xăng dầu khi cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 11/10/2020.

 Nguồn:vietnambiz.vn