Cửa Hàng Công Nghệ Thực Phẩm Hộ Phòng

 

Ngành Nghề Kinh Doanh:

 

Bách hóa, Công nghệ thực phẩm, ….

 

Địa Chỉ: Địa chỉ: Số 01Lô D, Khu Dân cư Đại Lộc, Ấp 2, Thị trấn Hộ Phòng, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện Thọai: 84 291 3849639

Fax:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.