Văn phòng chính

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Địa chỉ: 70 - 72 Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau - Việt Nam

Điện thoại: +84 290 3 839 220

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cohai

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Việt Ánh

Mobile: 0913 893 233             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MrChiAnh

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán & Tin Học

Phù Chí Anh

Mobile: 0913 699 669             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MrThong1Phó Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

LƯU HOÀNG THỐNG

Mobile: 0913 699 315             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Hành Chính Nhân sự

Mobile: +84.290-3 822 847             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Kinh Doanh

Mobile: +84.290-3 822 678             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Tài Chính Kế Toán & Tin Học

Mobile: +84.290-3 839 220             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Gửi thông tin liên hệ TNCM
Gửi thông tin tới email của bạn