CMV - Xếp hạng 826 trong Top 1000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập nhiều nhất 2013

Ngày 22//10/2013, Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Báo VietNamNet và Tạp chí Thuế - Tổng Cục Thuế chính thức công bố Bảng Xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013.

 

 

Ngày 22//10/2013, Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Báo VietNamNet và Tạp chí Thuế - Tổng Cục Thuế chính thức công bố Bảng Xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013.

Bảng Xếp hạng V1000 nhằm biểu dương, tôn vinh và khuyến khích các doanh nghiệp có mức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao, có trách nhiệm xã hội và tuân thủ tốt các chính sách, pháp luật về thuế trong năm 2012.

Bảng Xếp hạng V1000 được xây dựng dựa trên kết quả thu thập, điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Ban tổ chức Bảng xếp hạng V1000 được tiến hành thường kỳ liên tục kể từ lần xếp hạng đầu tiên năm 2010. Các thông tin phục vụ cho việc xếp hạng doanh nghiệp được cung cấp bởi các cơ quan hữu quan và được đối chứng với nguồn dữ liệu phản hồi của các doanh nghiệp về Ban tổ chức trong các cuộc điều tra dữ liệu của Vietnam Report.

Công ty CP Thương Nghiệp Cà Mau (CMV) vinh dự được xếp hạng 826 trong Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013.

Thông tin chi tiết và danh sách được đăng tại website:http://www.v1000.vn