Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh

Ngành Nghề Kinh Doanh:

CN Công Ty CP Thương nghiệp Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh, trạm trung chuyển hàng hóa.

Địa Chỉ: 43 Đường Số 6, Cư Xá Bình Thới, P8, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Điện Thọai: 84 8 38584058

Fax: 84 8 39623415

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.