Công Ty Cổ PhầnThực Phẩm QuốcTế

Kirin

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Sản xuất và kinh doanh đồ uống không cồn,nước khoáng

Địa Chỉ: Lô 13 KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, TP BiênHòa, ĐồngNai

Điện Thọai: (84) 2513 511 138

Fax: (84) 2513 512 498

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.