Cửa Hàng Điện Máy Cà Mau

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Kim khí Điện máy, Điện lạnh, Điện gia dụng, Thiết bị tin học

Địa Chỉ: 70 - 72 Đề Thám, P2, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện Thọai: 84 290 3838070

Fax: 84 290 3838070

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.