Cửa Hàng Bách Hóa Tự Chọn Phường 2

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Cửa hàng tự chọn với các sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm, ….

Địa Chỉ: 18 Đề Thám, P2, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện Thọai: 84 290 3835080

Fax: 84 290 3835080

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.