Công ty AJINOMOTO Việt Nam

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Sản phẩm của Ajinomoto gồm: bột ngọt, hạt nêm, nước tương, giấm gạo, sốt Mayonnaise lisa, phân bón hữu cơ, cà phê lon Birdy...

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thọai:

Fax:

Email: