CÔNG TY TNHH NEW TOYO PULPPY

Pulppy

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Sản xuất và kinh doanh các loại khăn giấy,giấy ăn, giấy vệ sinh... 

Địa Chỉ: Số 8, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thọai: 84-650-3743750    

Fax: 84-650-3743754

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.