CÔNG TY TNHH LAVIE

Lavi

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Kinh doanh nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên La Vie

Địa Chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố Tường Khánh, phường Khánh Hậu, TP. Tân An, Long An

Điện Thọai: 072 3 511 801

Fax: 072 3 511 740

Website : https://www.laviewater.com