CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

Vedan

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Chế biến và kinh doanh các loại gia vị...

Địa Chỉ: Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

 Điện Thọai: 84.251.3825111

Fax: 84.251.3825138

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.