Cửa Hàng Bách Hóa Phường 8

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Cửa hàng tự chọn với các sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm, ….

Địa Chỉ: 127 Nguyễn Tất Thành, P8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện Thọai: 84 290 3836693

Fax: 84 290 3836693

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.