Cửa Hàng Công Nghệ Thực Phẩm Trà Kha

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Khí hóa lỏng, Bách hóa, Công nghệ thực phẩm, ….

Địa Chỉ: B11/100 Ấp Trà Kha A, P8, Thị Xã Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện Thọai: 84 291 3953899

Fax: 84 291 3953899

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.