Cửa Hàng Bách Hóa Bạc Liêu

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Cửa hàng tự chọn với các sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm, ….

Địa Chỉ: 44/6 Trần Phú, P7, Thị Xã Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện Thọai: 84 291 3824212

Fax: 84 291 3824212

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.