Cửa Hàng Công Nghệ Thực Phẩm TP Cà Mau

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Bách hóa, Công nghệ thực phẩm, ….

Địa Chỉ: 09 Lê Lai, P2, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện Thọai: 84 290 3822151

Fax: 84 290 3822151

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.