Cửa Hàng Bách Hóa Tự Chọn Nguyễn Du

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Cửa hàng tự chọn với các sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm, ….

Địa Chỉ: Nguyễn Du, P5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện Thọai: 84 290 3551172

Fax: 84 290 3551172

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.