Cửa Hàng Bách Hóa Phường 3

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Cửa hàng tự chọn với các sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm, ….

Địa Chỉ: 117 Phan Ngọc Hiển, P3, Thị Xã Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện Thọai: 84 291 3956011

Fax: 84 291 3956011

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.